Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa Történész

Harminc év és vége Európának?

Ha az egyházak nem találnak kulcsot az európai emberek éhes szívéhez, és ha átadjuk területeinket és szellemi territóriumunkat egy más kultúrának, Európát valóban elrabolja a terjeszkedésre, hódításra született iszlám.

Az ember hajlamos a világot saját nézetei képére formálni és körömszakadtáig ragaszkodni azokhoz az alapvetésekhez, amelyeket az idők során magáévá tett. Elbizonytalaníthat mindenkit ennek igazságtartalma: képesek vagyunk-e saját képzeteinket felülírni a változó világ fényében vagy megrekedünk azokon a pontokon, amelyeket neveltetésünk és szellemi fejlődésünk során lecövekeltünk?

Ezért is fontos olykor meghallgatni másokat és időt szánni fontos, bennünket is foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatos nézetetek átgondolására. Március 17-én Henri Boulad előadását hallgatva azzal a jó érzéssel álltam fel a Váci Piarista Gimnázium dísztermének székéből, hogy egy más nyelvet beszélő, más életkorú, más élethivatást választó ember hozzám hasonlóan gondolkodik a sorsunkat, jövőnket nagyban meghatározó kereszténység és Európa állapotáról. 


Gerzson Éva
Gerzson Éva Filozófus

Kinek drágább rongy élete?

Az identitásától megfosztott ember a testi, lelki erőforrásaitól elszakított ember is lesz.

Ma, az iskolai ünnepség után otthon játszottak a gyerekek, az egyikük öntudatlanul skandálta magában: „Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy élete, Mint a haza becsülete.”  - nyilván ezt gyakorolták az utóbbi napokban. Kizökkentettem őt az elmélyülésből és rákérdeztem: „Te mernél halni?” „Nem, de hát én még gyerek vagyok.” Igen, a felnőttek dolga fenntartani a közösséget, amibe belenőhetnek. És én, adnám az életem? És ha adnám, merném-e sehonnai bitangnak nevezni, aki nem?